podatki

Czy premie pieniężne są opodatkowane?

Wypłacanie pracownikom pieniężnej premii np. świątecznej musi zostać rozliczone przez księgowych przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że pracownik zawsze będzie zobowiązany do zapłacenia podatku, albo że firma będzie musiała ująć z wypłaty należne świadczenie.

Każda dodatkowa wypłata dla pracownika oznacza przychód. Ustawa o PIT jasno określa pojęcie dochodu jako wynagrodzenie za pracę, ale także inne korzyści majątkowe pracownika. W tym przypadku chodzi również o wszelkie wypłaty pieniężne i rzeczowe oraz różne dodatki i nagrody.

Formy opodatkowania dla sklepu

Otwierając sklep, przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy opodatkowania:
- zasady ogólne
Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodu, zgodnie z którą podatek obliczany jest według skali podatkowej. Wyróżnia się tutaj dwie stawki 18% i 32%. Ta forma opodatkowania uwzględnia kwotę wolną od podatku, co więcej umożliwia korzystanie z ulg podatkowych. Skala podatkowa korzystna jest dla osób, których przychód nie przekracza 85.528 zł.
- podatek liniowy

Strony