prowadzenie księgowości

Faktura zaliczkowa

Poruszając tą kwestię konieczne jest wyjaśnienie samego terminu ""zaliczka"". W prawie cywilnym jest ona określana jako świadczenie pieniężne na poczet należności, która wynika z określonego stosunku prawnego. W praktyce jest to także forma zabezpieczenia dla zleceniobiorcy, która pozwala pokryć chociaż cześć kosztów związanych z realizacją.

Strony