spółka z oo

Przejście z JDG na spółkę z o.o.

Przejście z jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest często rozważanym krokiem przez przedsiębiorców, którzy pragną zminimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności oraz skorzystać z innych korzyści wynikających z prowadzenia działalności w formie spółki. Proces ten, choć złożony, może przynieść liczne korzyści, ale wymaga starannego planowania i przygotowania.

Słowa kluczowe: 

Jak wady spółki z o.o. zamienić w jej zalety?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) to popularna forma prawna działalności gospodarczej, która cieszy się uznaniem wśród wielu przedsiębiorców. Mimo że posiada pewne wady, z odpowiednim podejściem można je przekształcić w zalety. Poniżej przedstawiamy, jak można to osiągnąć, wykorzystując potencjalne słabości tej formy prawnej.

Jak wady spółki z o.o. przekształcić w jej zalety?