usługi księgowe

Odpowiedzialność biura rachunkowego za rozliczenia

Wielu przedsiębiorców decyduje się na powierzenie księgowości biuru rachunkowemu. Korzystanie z biura rachunkowego w mniemaniu niektórych zwalnia ich od odpowiedzialności za rozliczenia, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy zlecając obsługę księgową dla firmy unikamy odpowiedzialności przed Urzędem Skarbowym?

Faktura zaliczkowa

Poruszając tą kwestię konieczne jest wyjaśnienie samego terminu ""zaliczka"". W prawie cywilnym jest ona określana jako świadczenie pieniężne na poczet należności, która wynika z określonego stosunku prawnego. W praktyce jest to także forma zabezpieczenia dla zleceniobiorcy, która pozwala pokryć chociaż cześć kosztów związanych z realizacją.

Strony