ZUS

Indywidualne rachunki w ZUS

Przedsiębiorców płacących składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w niedawnym okresie dotknęły spore zmiany. Od stycznia 2018 roku każdy z nich posiada swój indywidualny rachunek, na który dokonują tylko jednego przelewu niezależnie od rodzaju opłacanych składek czy funduszy. Wysyłają przelew łącznie na:
- ubezpieczenia społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.
Pieniądze księgowane są na koncie, a następnie rozdzielane na poszczególne składki i fundusze.

Mały ZUS PLUS

Jak zapewne wiedzą przedsiębiorcy – tzw. mały ZUS obowiązywał od 2019 roku. Możliwość skorzystania z niego mieli przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku uzyskali dochód, który nie przekraczał 2,5 krotności wynagrodzenia minimalnego.

Wprowadzony został ze względu na potrzeby, które były zgłaszane na przestrzeni wielu lat przez mniejsze firmy. Zgłoszenia te w głównej mierze dotyczyły tego, iż ich możliwości finansowe były zbyt małe, aby sprostać opłacaniu składek na ubezpieczenia.

Strony