ZUS

Wysokość składek ZUS, a wysokość przychodu przedsiębiorcy

Aktualnie wysokość składek do ZUS-u wynosi 1228 zł. Kwotę tą musi regulować każdy przedsiębiorca niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Jednym z nielicznych udogodnień dla początkującego przedsiębiorcy jest fakt, że przez pierwsze pół roku działalności nie muszą odprowadzać składek do ZUS za wyjątkiem składki zdrowotnej w wysokości 319,94 zł. Należy jednak pamiętać, iż w takim przypadku nie mamy możliwości by pobierać świadczenia z ZUS.

Umorzenie należności w ZUS

Czasem jesteśmy w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie spłacić wszystkich swoich należności. Czy jednak zdajesz sobie sprawę iż możesz starać się o umorzenie długu w ZUS-ie?

Aby jednak było to możliwe należy stwierdzić całkowitą nieściągalność bądź trudną sytuację finansowo-rodzinną.

Całkowita nieściągalność występuje gdy nie mamy żadnych środków finansowych oraz majątku trwałego, z którego można by przeprowadzić egzekucję. Niestabilna sytuacja finansowo rodzinna ma z kolei miejsce, gdy nie jesteśmy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

Strony