Indywidualne rachunki w ZUS

Przedsiębiorców płacących składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w niedawnym okresie dotknęły spore zmiany. Od stycznia 2018 roku każdy z nich posiada swój indywidualny rachunek, na który dokonują tylko jednego przelewu niezależnie od rodzaju opłacanych składek czy funduszy. Wysyłają przelew łącznie na:
- ubezpieczenia społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.
Pieniądze księgowane są na koncie, a następnie rozdzielane na poszczególne składki i fundusze.

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma od nas swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki.
Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego i składa się z 26 cyfr. Ostatnie 10 oznaczać będzie Numer Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy, natomiast cyfry od 3 do 10 będą oznaczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany, które wprowadzone zostały 1 stycznia 2018 roku znacznie ułatwiły przedsiębiorcom dopełnianie obowiązków, gdyż uprzednio dokonywali oni trzech a nawet czterech przelewów. Wadą tej zmiany jest jednak brak możliwości opłacenia bieżących składek, w przypadku występowania zaległości.