Definicja ulgi abolicyjnej

Tytułowa ulga abolicyjna jest jedną z ulg podatkowych, które wystepują w polskim prawie podatkowym. Jest przeznaczona dla podatników, którzy uzyskali przychody poza granicami Polski, w państwie, gdzie metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Celem ulgi abolicyjnej jest zrównanie podatku dochodowego do wysokości podatku przy metodzie zwolnienia z progresją. W związku z tym wysokość owej ulgi jest równa z różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia, a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją.

Beneficjentami ulgi abolicyjnej mogą być podatnicy, którzy:
- uzyskali przychód w państwie, z którym Polska ma podpisaną umowę odnośnie rozliczania metodą proporcjonalnego odliczenia,
- uzyskali przychód w państwie, z którym Polska nie podpisała żadnej umowy w kwestii pozwójnego opodatkowania (prócz państw będących rajami podatkowymi).

Owa ulga dotyczy przychodów, które zostały uzyskane na podstawie:
- umowy o pracę,
- stosunku służbowego,
- pracy nakładczej,
- spółdzielczego stosunku pracy,
- działalności gospodarczej,
- działalności wykonywanej osobiście,
- praw autorskich.