ulgi podatkowe

Ewidencja działalności badawczo-rozwojowej

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, która została opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku części kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione z tytuły działalności badawczo-rozwojowej. Według definicji działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe oraz prace rozwojowe, które prowadzone są systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy jak również wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Definicja ulgi abolicyjnej

Tytułowa ulga abolicyjna jest jedną z ulg podatkowych, które wystepują w polskim prawie podatkowym. Jest przeznaczona dla podatników, którzy uzyskali przychody poza granicami Polski, w państwie, gdzie metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Celem ulgi abolicyjnej jest zrównanie podatku dochodowego do wysokości podatku przy metodzie zwolnienia z progresją. W związku z tym wysokość owej ulgi jest równa z różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia, a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją.