działalnośc badawczo-rozwojowa

Ewidencja działalności badawczo-rozwojowej

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, która została opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku części kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione z tytuły działalności badawczo-rozwojowej. Według definicji działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe oraz prace rozwojowe, które prowadzone są systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy jak również wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.