rozliczenie podatku

Ewidencja działalności badawczo-rozwojowej

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, która została opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku części kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione z tytuły działalności badawczo-rozwojowej. Według definicji działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe oraz prace rozwojowe, które prowadzone są systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy jak również wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Definicja SLIM VAT 2021

SLIM VAT – pakiet zmian w zakresie podatku od towarów i usług, którego wstępny zarys przedstawił obecny minister finansów Tadeusz Kościński. Według planu głównymi obszarami wprowadzanych zmian będzie uproszczenie fakturowania, a także eksportu, a także kursu walut. Wdrożenie nowych przepisów zaplanowano na pierwsze miesiące 2021 roku.

Zgodnie ze słowami ministra finansów, wprowadzone uszczelnienie VAT-u okazało się sporym sukcesem, gdyż luka pomniejszyła się o połowę, a przewiduje się jeszcze lepszy wynik.